List otwarty do pani prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie ws. Wojciecha C.

15.03.2019 – 01:12

List otwarty do pani prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie Doroty Wojtkowiak-Mielickiej, ws. Wojciecha C., sześćdziesięcioletniego rolnika skazanego na karę więzienia za nieprawidłowe zabijanie karpi. Więcej o sprawie:
https://swiatrolnika.info/prawo/5349-zderzyl-sie-z-bogata-fundacja-viva-prezeska-sadu-i-blogoslawienstwem-patryka-jakiego-czy-swiat

Szanowna Pani Prezes,

chciałabym odnieść się do niedawnego orzeczenia sądu ws. pana Wojciecha C., hodowcy karpi. Uważam iż każde zwierzę powinno być traktowane etycznie, bez zbędnego okrucieństwa. Jestem wielką zwolenniczką ochrony zwierząt, gdyż zadaniem biologa jest kochać i chronić życie na Ziemi. Pragnę jednak zwrócić uwagę na pewien fakt, iż jednym z gatunków zwierząt, które zasługują na etyczne traktowanie, bez zbędnego okrucieństwa, jest też człowiek. Już starożytni wiedzieli iż dokładnie stosowane prawo staje się bezprawiem (summum ius est summa iniuria). Biorąc pod uwagę dostępne dla mnie dane, uważam, iż sąd, w tej sprawie, powinien wziąć pod uwagę, iż chodzi o prostego człowieka, rolnika, człowieka starszego, wychowanego w czasach gdy świadomość skomplikowania odczuć niższych kręgowców była jeszcze bardzo niska. Z tego, co jest mi wiadome, człowiek ten nie miał poprzednio konfliktów z prawem, zaś przebywając w więzieniu, może doznać demoralizacji albo innej krzywdy. Osobiście uważam, że w więzieniach powinny przebywać tylko osoby stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa. Pozostali powinni być skazywani na różne zadośćuczynienia lub prace społeczne. Może warto byłoby dokonać rewizji wyroku i zarządzić jedną powyższych rzeczy oraz zobowiązać fundację Viva do przeszkolenia tego człowieka w etycznym obchodzeniu się z rybami? W schroniskach jest tak wiele bezdomnych, chorych i nieszczęśliwych zwierząt. One i reszta społeczeństwa nie zyskają niczego z faktu, iż ktoś będzie zamknięty w więzieniu, za to każda wpłata na konto fundacji, by dostały dobrą karmę, posprzątane boksy czy dłoń, która je pogłaszcze, będzie realnym krokiem ku zwiększeniu ich dobrostanu i ulżeniu w podłym życiu, jakie ludzie im zgotowali.

Z poważaniem,
Zuzanna K. Filutowska

Please follow and like us:

Facebook Comments

Opublikuj komentarz

Captcha Captcha Reload