Sinead O’Connor – “Drink before the war” (tłumaczenie)

11.02.2009 – 01:40

A tak mi ostatnio wpadło w ucho:

Sinead O’Connor – Drink before the war
(Tłumaczenie moje.)

Well, you tell us that we’re wrong
(Cóź, mówisz nam, że się mylimy.)
And you tell us not to sing our song
(I mówisz nam byśmy nie śpiewali naszej piosenki.)
Nothing we can say will make you see
(Nic co powiemy nie sprawi byś zauważył)
You got a heart of stone
(Że masz serce z kamienia)
You can never feel
(Że nie możesz czuć.)

You say “oh I’m not afraid – it can’t happen to me
(Mówisz “nie boję się – to nie może się mi przytrafić)
I’ve lived my life as a good man
(Przeżyłem swoje życie jako dobry człowiek.)
Oh, no, you’re out of your mind
(Oh, nie, postradałes zmysły.)
It won’t happen to me
(To mi się nie przytrafi)
Cos I’ve carried my weight
(Bo niosłem swój ciężar)
And I’ve been a strong man”
(I byłem silnym człowiekiem.)

Listen to the man in the liquor store
(Posłuchaj człowieka w monopolowym)
Yelling “anybody want a drink before the war?”
(Którzy krzyczy: “kto chce się napić przed walką?”)

And your parents paid you through
(Twoi rodzice ci wszystko opłacili.)
You got a nice big car
(Dostałeś fajny, duży samochód.)
Nothing bothers you
(Nic cię nie martwi.)
Somebody cut out your eyes
(Ktoś wydłubał ci oczy.)
You refuse to see
(Nie chcesz zobaczyć.)
Somebody cut out your heart
(Ktoś wyciął ci serce)
You refuse to feel
(Nie chcesz poczuł.)

And you live in a shell
(I żyjesz w skorupie.)
You create your own hell
(Tworzysz swoje własne piekło)
You live in the past
(Żyjesz przeszłością.)
And talk about war
(I mówisz o wojnie.)
And you dig your own grave yeah
(I kopiesz swój własny grób.)
But it’s a life you can save
(Ale to jest życie, które możesz ocalić.)
So stop getting fussed
(Tak więc przestań histeryzować)
It’s not gonna happen
(To się nie zdarzy.)
And you’ll cry
(I będziesz płakał)
But you’ll never fall
(Ale nigdy nie upadniesz)
No, no, no
(Nie, nie, nie)
You’re building a wall
(Budujesz ścanę)
Gotta break it down
(Musisz ją zburzyć)
Start again
(Zacząć od nowa.)

No, no, no
(Nie, nie, nie.)
It won’t happen to us
(To się nam nie przydarzy.)
We’ve lived our lives
(Przeżyliśmy swe życie)
Basically we’ve been good men
(Generalnie byliśmy dobrymi ludźmi.)

So stop talking of war
(Tak więc przestań mówić o wojnie.)
Cause you know we’ve heard it all before
(Wiesz, że już to słyszeliśmy.)
Why don’t you go out there
(Czemu stąd nie wyjdziesz)
And do something useful
(I nie zrobisz czegoś użytecznego?

Oh listen to the man in the liquor store
(Posłuchaj człowieka w monopolowym.)
He yelling “anybody wanna drink before the war?”
(Który krzyczy “kto chce wypić przed walką?”)
“Anybody wanna drink before the war?”
(Czy ktoś chce wypić przed walką?)
“Anybody wanna drink before the war?”
(Czy ktoś chce wypić przed walką?)

Please follow and like us:

Facebook Comments

Opublikuj komentarz

Captcha Captcha Reload